Accepterat intergenerationellt sex (”pedofili”) globalt i historia och nutid!

Idag, den 4 juli, är det inte bara USA och i USA man firar (”Fourth of July”), utan det finns en annan helgdag. Alices dag! Man firar datumet då Alice i Underlandet gavs ut, 1865. Men det var också samma datum, 1862, som Carroll och Alice och hennes familj tog den berömda båtturen och Carroll läste sagan för Alice och de andra passagerarna.
I år markeras dessutom ett etthundrafemtioårsjubileum! Det var så länge sedan Lewis Carrolls berättelse till hans kära Alices (Pleasance Liddell) glädje publicerades, men även till hela världens. Så idag firar man alltså, många ovetandes eller förnekandes, en av världens mest berömda barnälskare, och hans största verk och att detta berikat och inspirerat bl a både filmkonsten och litteraturen i 150 år!

Jag tycker nästan att barnälskare av den anledningen att Alice Day är så pass känd, att vi borde ta denna dag, 4/7, till Alice-dagen, istället för den 25 april (som är ökänd av hatiska personer som, i deras ord ”dagen då barnaskändare glorifierar övergrepp på barn”). Eller så tar vi båda datumen i beslag! Haha! Homosexuella tog ju regnbågen som symbol för sin ”Pride”, så då tycker jag vi kan ta något värdefullt i beslag också. Vi har ju minst lika mycket att vara stolta över med vår biologiska, naturliga, medfödda sexuella läggning!

Forskare är kritiska till att klassificera pedofili som en parafili, till skillnad mot en de facto sexuell läggning (som det som sagt är).
T ex ger Philip Tromovitch skarp kritik till Blanchard et al. och dessas bristfälliga studie, vilken ”kom fram till” att man bör klassa även hebefili/efebofili som parafilier (vilket skulle innebära att en större del av det manliga släktet skulle vara sexuellt abnorma) och att dessa läggningar skulle stå med i DSM-V – under den redan problematiska diagnosen för pedofili.

Blanchard et al. skriver: …the DSM-V should expand the definition of Pedophilia so that it includes erotic attraction to pubescent and prepubescent children or, alternatively, add a separate diagnosis of Hebephilia…. Another possibility would be to completely replace the diagnosis of Pedophilia with Pedohebephilia and allow the clinician to specify one of three subtypes…
Tromovitch svarar: Like masturbation and homosexuality, pedophilia (informally: erotic attractionto prepubescent people) appears to have entered the DSMas a ‘‘mental disorder’’ without any scientific or rational basis, perhaps because, like masturbation and homosexuality, pedophilia does not usually lead to procreation. Indeed, even today, there appears to be no rational scientific basis for the inclusion of pedophilia as a defined mental disorder (cf. Green, 2002; Moser & Kleinplatz, 2005; Suppe, 1984). When  appearing in an article that did not examine or discuss the concept of mental disorder, I find the Blanchard et al. (2008) call to expand the definition problematic.

Men nog om det. Det blev en lång inledning. Jag hade nämligen tänkt presentera vetenskapliga fakta om att intergenerationellt sex alltid har levt bland oss, i hela världen, förr och nu. Som jag skrivit många gånger förut är det nämligen en evolutionär adaption, som vare sig med våld, tvång eller hjärntvätt inte går att eliminera. Med de fakta jag tänker presentera vill jag belysa att pedofili knappast är ett tillfälligt eller isolerat ”problem”, utan snarare något högst naturligt.
Informationen är en samling av en enorm mängd globala studier gjorda under århundraden och finns att läsa här: http://www.sexarchive.info/GESUND/ARCHIV/GUS/GUS_MAIN_INDEX.HTM
Sammanfattad och till svenska översatt av Xerxes (pseudonym på begäran, pga den rådande lynchmentaliteten i vårt sorgliga västerland som hatar sanningar och blundar för verkligheten (utan skapar en egen, falsk sådan)). Xerxes äger copyright till texten och jag publicerar ur den med tillstånd.
Jag har valt att ge exempel på kulturer som är sexuellt uppmuntrande och där så lite tvång som möjligt förekommer, samt att inte ta med kulturer med t ex tvångsgifte, omskärning, våldsamheter eller kulturer som i min subjektiva mening baserar sitt beteende på (natur)religioner eller stora doser av vidskeplighet (som är väldigt vanligt i t ex Afrika, Australien och Polynesien). Jag tar givetvis inte med alla kulturer. Dels för att jag då skulle stjäla min väns hela verk och dels för att det blir för mycket text.
Vi går från världsdel till världsdel och finner i…

INDIEN
Abor: Det är naturligt att ha sexuella relationer innan de [barnen] når puberteten (Sarma).

Garos: Unga flickor gifts bort före puberteten då och då, och i sådana fall kopulerar makarna med dem före uppnåendet av puberteten. Det tros emellertid att flickor före puberteten inte kan behålla mannens sädesdeposition. Det finns inget tabu mot sexuella akter med flickor som ännu inte har nått puberteten (Goswami & Majumdar).

Lepcha: Ford & Beach säger: Lepcha… tror att flickor inte kommer mogna utan fördelen av sexuellt samlag… När de är i elva- tolvårsåldern så engagerar sig de flesta flickor i fullbordade samlag. Äldre män kopulerar till och från med flickor så unga som åtta år. Istället för att betraktas som en kriminell handling ses sådant uppförande som roligt av Lepcha.

Muria Gonds: Murias Ghotuls kallas av Elwin för ”en lycklig, upphetsande värld”, där barn lär sig sex av äldre barn. Han säger också att det är mindre våldtäkter av barn än i vanliga Byar. Men vuxna män kunde uppsöka Ghotuls och ha sex med flickorna.

NORDAMERIKA (Urbefolkning)
Eskimåer: Von Wrangell (1839) menade att en oskuld över 12 år sällan kunde återfinnas på Aleuterna. Genom frånvaron av konversationstabun i barnens närvaro fanns inga hemligheter för dem efter 7-8 års ålder (Hawkes 1916). Samlag praktiserades under puberteten och ibland även före puberteten (Kjellström 1973). Bland Kuskowagamiuterna skulle en schaman först ha samlag med en flicka (Von Wrangell 1839) …pojkar och flickor ligger med varandra i en mycket tidig ålder, ibland vid 10-12, och det händer att vuxna ligger med små flickor som ännu inte är giftasvuxna (Balikci 1970). Bland Utuku-eskimåerna är små barns könsdelar föremål för offentlig beundran och tillgivenhet. Det är sant för både pojkar och flickor (Briggs 1986).

Apacher: Förutom ömsesidiga exploaterande uppföranden av den sort som vanligen rapporteras i västliga kulturer så förekommer bland dessa indianer sexuella samlag med mycket små barn. Män rapporterade till mig att de förförts före sex års ålder av tonåriga flickor. De sa att de, i sin tur, hade haft samlag med flickor på fyra, fem års ålder när de själva nådde adolescensen (Boyer 1964). Fria heterosexuella lekar till åttaårsåldern följs av vad som tycks vara spontan återhållsamhet som är fullbordad vid elva eller tolv års ålder… Det förekommer förpubertala äktenskap då och då med flickans familjs medgivande (Goodwin 1942).

SYDAMERIKA
Cashinahua, Peru, Brasilien: Flickor började ha samlag en bra bit före menstruationen. Mödrarna hade dem med vid sina egna sexuella äventyr med älskare, så de kunde se och lära. Pojkar lärdes regelbundet upp av äldre kvinnor i sexuell teknik och förförelsekonst. Den officiella initieringen i sex skedde vart femte år, då barn/ungdomar i åldern 9-14 år visade att de var sexuellt redo. Flickorna initierades av en äldre man, pojkarna av en äldre kvinna inom klanen, som äldre bröders hustrur, farbröders hustrur eller t o m farmödrar. Masturbering ansågs fullständigt onödigt, eftersom man hur enkelt som helst kunde få sex ändå.

Kaingángs, Brasilien: Sexuella förbindelser mellan barn och vuxna ansågs som mycket roligt. Flickorna deflorerades av vuxna män mellan fem och sju års ålder. Männen hade skämtsamma öknamn efter vilka flickor de deflorerat. Barnen sov sedan alltid med vuxna och de hade sex tillsammans. Pojkar hade sin sexdebut i åldern 8-10 år med äldre kvinnor. Sexuella smekningar av barnen var regel och omtyckt av barnen. Även mycket små barn lärde sig att sex omgavs av en aura av skratt och krydda.

Mehinaku, Brasilien: Mehinakus är sexuellt fria, och de flesta barn har haft någon grad av erfarenhet före puberteten.

Sharanahua, Perus Amazonas: De förpubertala flickorna, av vilka många redan är gifta, flörtar och fnissar, men är redan experter på… att få sin vilja fram med män (Siskin 1975). Äktenskap kunde fullbordas vid sju års ålder med äldre män och de kunde då välja att ha samlag, men vanligtvis väntade de en tid.

Xavante, Brasilien: Flickor giftes bort med en äldre man vid 5-8 års ålder, men vanligen väntade han till ”mognadsåldern” (som ansågs infalla vid 8-10 års ålder) med samlaget. Flickor deflorerades alltså långt före den första menstruationen av äldre män. Kristna missionärer skilde pojkar och flickor åt och var förfärade över att de levde så oanständigt.

Warao, Venezuela: Moren talar (1945) om ”moralisk bankrutt”: Fullständig nakenhet, lathet, sexuell promiskuitet, blandning av stora och små, bägges frihet i handlingar, konversation och vad de ser, uppvaknad småbarnsnyfikenhet på så sätt och i sådan mängd att de ser allting, betraktar allting, hör allting, spionerar på allting, vet allting och i slutändan gör allting… Därför finns det ingen flicka, sju eller åtta år gammal, som inte varit med pojkar i egen ålder eller till och med med vuxna indianska män. 1930 rapporterade en missionär om en tolvårig flicka som redan varit gift sju gånger.

Xokleng, Södra Brasilien: Xoklengbarn i södra Brasilien sover ofta med vuxna som engagerar sig i sexuella aktiviteter med dem, sådana relationer betraktas som roliga och lekfulla (Werner citerad av Frayser).

AUSTRALIEN
Centrala Australien: Róheim skriver: Barnens enda, och självklart överlägsna lek, var samlag… mödrar ligger på sina söner i [den kvinnliga på topp] positionen… och masturberar dem fritt på natten. Fadern, inte modern, använder munnen för att leka med barnens könsorgan och lekfullt bita i dem.

Yolngu: Barnen stimulerades sexuellt av modern som smekte penis och vagina och blev sexuellt upphetsad själv och barnen var uppenbart stimulerade. Det användes också som ett medel att få barn att somna.

POLYNESIEN
Enganoöarna, Indonesien: Sexuella förbindelser före giftasåldern är fria… Föräktenskapligt så har flickan vanligtvis samlag med män, vilket inte betraktas som skamligt eller som föremål för vedergällning” (Walland).

Mangaia: Mödrar stimulerar de små döttrarnas klitoris genom massage, smekningar, smörjning och oralt. Marshall beskriver (1971) de rutinmässiga mellanhavandena mellan unga flickor och pojkar med äldre, erfarna män och kvinnor.

New Britain, Bismarkarkipelagen: Samlagsdebut för flickor före samlaget vid äktenskapet med sin betydligt äldre make vid menarchen. Sexuella förbindelser på normativ basis mellan pojkar och kvinnor. Barnen åser alla skamlösa handlingar utförda av deras äldre släktingar. Vid omkring fem års ålder utför barnen också dessa handlingar. Föräldrarna skrattar åt det, och drar sig inte ens från att förföra sina egna barn.

Ra’ivavae, Polynesien: Liksom Mangaia stimulerar mödrar sina små döttrars klitoris. En äldre kvinna initierar alltid pojkarna och lär dem samlagsteknik, ett universellt fenomen på många polynesiska öar enligt D S Marshall.

Trukese, Mikronesien: Vi Trukese… vill ha samlag med en flicka när hon nästan är en ung kvinna. Poängen att notera här är att trukesekulturen maximerar detta ingripande genom att betrakta tidig sexuell aktivitet som normal och hälsosam, under det att moderna europeiska kulturer tenderar att begränsa heterosexuella kontakter och stigmatisera sexuella förbindelser omedelbart vid uppnåendet av puberteten, som brådmoget och ohälsosamt (Fischer 1961). Äldre män utför cunnilingus på förpubertala flickor. Båda säger att det är roligt… Båda dessa utföranden refereras till med road tolerans över dilemmat att dessa äldre måste ägna sig åt sådana sätt för att uppnå sexuell tillfredsställelse (Kapuchinermissionären Bollig 1927).

Med detta avslutar jag dagens inlägg och önskar glad Alice-dag!

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s